Avís legal

Condicions generals d'ús

DADES IDENTIFICATIVES : En compliment amb el deure d'informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: L'empresa titular d'tuordenador.com (d'ara endavant, el Site) és MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL, amb domicili al C / Tenor Masini 79-81 - 08028 Barcelona, ​​amb número de CIF: B-62.343.025 (d'ara endavant, MAGIC WORLD INFORMATICA, SL,). Formulari de contacte .

USUARIS: L'accés i / o ús dels llocs web de MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL, atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des d'aquest accés i / o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides . Les esmentades Condicions s'aplicaran independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resultin d'obligat compliment. Posem també a disposició d'aquests la possibilitat de facilitar-nos dades confidencials de forma segura per tal de poder dur a terme els serveis requerits en aquesta direcció.

PROTECCIÓ DE DADES : MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica i altra normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per això, al costat de cada formulari de demanar de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui demanar a MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL,, farà saber a l'USUARI de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel.lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers si escau. Així mateix, MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li demanarà el seu consentiment al tractament de la seva correu electrònic amb fins comercials en cada moment. POLÍTICA DE PRIVACITAT .

PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL : MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, per si o com a cessionària, és propietària de tots els drets de propietat intel lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL, o bé dels seus llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel.lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització de MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL,. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel lectual i Industrial titularitat de MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL,. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI haurà d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal lat en el les pàgines de MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL,.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT : MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts , falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, tot i haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS : MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

OCUPACIÓ DE COOKIES : MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, podrà utilitzar cookies per personalitzar i facilitar al màxim la navegació de l'USUARI per la seva web. Les cookies s'associen únicament a un USUARI anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir dades personals de l'USUARI. L'USUARI podrà configurar el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal.lació de les cookies enviades per MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL,, sense que això perjudiqui la possibilitat de l'USUARI d'accedir als Continguts.

ENLLAÇOS : En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'Internet, MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL, assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'Internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D'EXCLUSIÓ : MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, es reserva el dret a denegar o retirar l'accés al seu Site i / o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia od'un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d'Ús

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA : MAGIC WORLD INFORMATICA, SL, podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les esmentades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ : La relació entre MAGIC WORLD INFORMÀTICA, SL, i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.Certificacions

Directorio de Tiendas de informática en Barcelona

Somos Intel Technology Provider GOLD 2013

Cuwhois

Mantenimiento Informático

Llengües

Software Gestió Empresarial

Si quieres vender en internet en tiempo real con tu estoc y tu gestion de clientes te diseñamos tu página web y la enlazamos con tu ERP Alfa Conoce Windows 10
facebook twiter bloc RSS Bookmark and Share